Korpa
0,00  din

???????? Župa

Prikaz 1–9 od 11 rezultata

Vina Župe

Župa aleksandrovačka, ili samo Župa, nalazi se na jugu Srbije, 230km udaljena od Beograda. Okružena je planinama Kopaonik (2017 metara nadmorske visine), Željin (1785 m), Goč (1123 m) i Jastrebac (1494 m). Župsko vinogorje pripada rejonu Tri Morave jer se sve reke koje protiču kroz Župu ulivaju u Zapadnu Moravu.

Klima je umerena kontinentalna sa pojedinim odlikama mediteranske klime. Zime su blage, sa malo snega, dok temperature retko padaju ispod -10 stepeni. Najsušniji period je od aprila do juna, dok su jeseni sunčane i suve, što naročito pogoduje poznim sortama kao što je prokupac. Zbog ovakve klime, u Župi uspevaju i tipično mediteranske kulture kao što su smokve i bademi.

Što se zemljišta tiče, najveći deo vinograda se nalazi u Donjoj Župi gde aluvijalne nanosi i sedimenti po padinama brda sadrže gajnjaču, crnicu i kao više tipova podzolastog tla.

Iako postoje dokazi da se vino na prostoru Župe konzumiralo još za vreme Rimljana, prvi pisani podaci vinogradima Župe potiču iz XII veka. Tada je Veliki Župan Stefan Nemanja, osnivač srednjovekovne srpske države, poklonio manastiru Studenici nekoliko sela u Župi sa podrumima, pri čemu su sva ta sela imala obavezu da manastir snabdevaju potrebnim količinama vina.

U XIX veku, selo Kožetin prerasta u varoš Aleksandrovac koja ubrzo stiče reputaciju jednog od glavnih centara za snabdevanje vinom čitavog Balkana. Na žalost, filoksera ne zaobilazi Župu i krajem XIX veka „uspeva“ da opustoši tamošnje vinograde. Srbija je 1891. godine u Aleksandrovcu osnovala Državni lozno-voćni rasadnik i time omogućila obnovu župskog vinogorja novim zasadima na otpornim podlogama.

Ratovi XX veka zaustavljaju razvoj vinarstva u Župi, a nakon Drugog svetskog rata – lokalna zadruga je nacionalizovana čime dolazi do ozbiljnog zastoja u proizvodnji vina u Župi.

Početkom 21. veka, dolazi do renesanse vinarstva u Župi zahvaljujući kojoj danas imamo sjajna vina iz ove regije.

Župa je prava mala vinska oaza za prokupac i tamjaniku, ali tu su i popularne internacionalne sorte poput rajnskog rizlinga, kaberne sovinjona, merloa, šardonea. Pored toga, u Župi se gaje i druge manje poznate sorte kao što su župski bojadiser (sorta bojadisera nastala ukrštanjem sorti alikant buše i game crni), drenak, trnjak, rkaciteli, žilavka, itd.

zabrana prodaja alkohola maloletnim licima Zabranjena je prodaja alkohola maloletnim licima. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.